top of page

Acerca de

הצהרת נגישות

חברת טרמוקס עשתה ועושה מאמצים בכדי להנגיש את האתר לטובת אוכלוסיות הנזקקות לכך, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ולתקנות החדשות שקיימות מיולי 2014. 

 

לפיכך אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים Chrome & Edge ולשימוש בטלפון הסלולארי.
האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות. ראו סעיף תפעול האתר להרחבה.

אנו עושים מאמצים בכדי לעמוד בתקינה הדרושה ואף מעבר לכך, אולם במידה וישנם אזורים לא תקינים או שאינם עונים על דרישות הנגישות או שיש לך כל הצעה לשיפור נגישות האתר נשמח כי תסב את תשומת ליבנו ונעשה את מירב המאמצים בכדי לתקן בהקדם האפשרי.

תלונות והצעות לתיקון ולשיפור הנגישות באתר מומלץ להגיש בעזרת תיבת הטקסט שבהמשך.

ניתן לפנות אלינו גם בווטסאפ 073-727-4004 או במייל info@tremaux.com.

עדכון אחרון ינואר 2022

נשמח להמשיך ולשפר את הנגישות של האתר למענך!

אנא ספר לנו בפירוט מה הבעיה בה נתקלת

תודה על תרומתך לשיפור האתר

bottom of page